Kies de norm(en) waarmee u wilt werken

U kunt hieronder de norm(en) selecteren waarmee u wilt werken. Afhankelijk van het aantal normen kunt u een licentie kopen, waarbij een aantal gebruikers hoort. Wilt u een aanbod op maat? Neem dan contact met ons op.

Geselecteerde normen 0

Welke normen heeft u nodig?

Code Naam
HKZ-104

Fysiotherapiepraktijken

Inclusief : HKZ-104
HKZ-118

Gehandicaptenzorg: 2015

Inclusief : HKZ-118
HKZ-129

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg: 2015

Inclusief : HKZ-129
HKZ-130

Justitiële Jeugdinrichtingen: 2015

Inclusief : HKZ-130
HKZ-132

Kinderopvang-Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang: 2015

Inclusief : HKZ-132
HKZ-133

Kinderopvang - Onderdeel Gastouderbureaus: 2015

Inclusief : HKZ-133
HKZ-134

Kinderopvang - Onderdeel Peuterspeelzalen: 2015

Inclusief : HKZ-134
HKZ-135

HKZ 135:2016 + A2:2019

Inclusief : HKZ-135
HKZ-136

Openbare Apotheken 2015+A2:2023

Inclusief : HKZ-136
HKZ-138

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening: 2015

Inclusief : HKZ-138
HKZ-139

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang: 2015

Inclusief : HKZ-139
HKZ-140

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen: 2015

Inclusief : HKZ-140
HKZ-141

GHOR

Inclusief : HKZ-141
HKZ-142

Jeugdzorg: 2015

Inclusief : HKZ-142
HKZ-144

Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties: 2015

Inclusief : HKZ-144
HKZ-146

HKZ 146:2015+A1:2018 nl

Inclusief : HKZ-146
HKZ-150

Publieke Gezondheidszorg: 2015

Inclusief : HKZ-150
HKZ-153

Huisartsendienstenstructuren

Inclusief : HKZ-153
HKZ-155

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg-Onderdeel Kraamzorg: 2015

Inclusief : HKZ-155
HKZ-157

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg-Onderdeel Bemiddeling: 2015

Inclusief : HKZ-157
HKZ-159

Reclassering

Inclusief : HKZ-159
HKZ-165

Zorg & Welzijn

Inclusief : HKZ-165
HKZ-166

Zzp’ers in zorg en welzijn

Inclusief : HKZ-166