Kies de norm(en) waarmee u wilt werken

U kunt hieronder de norm(en) selecteren waarmee u wilt werken. Afhankelijk van het aantal normen kunt u een licentie kopen, waarbij een aantal gebruikers hoort. Wilt u een aanbod op maat? Neem dan contact met ons op.

Geselecteerde normen 0

Welke normen heeft u nodig?

Code Naam
HKZ-118Gehandicaptenzorg: 2015
HKZ-129Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg: 2015
HKZ-130Justitiële Jeugdinrichtingen: 2015
HKZ-132Kinderopvang-Onderdeel Dagopvang en buitenschoolse opvang: 2015
HKZ-133Kinderopvang - Onderdeel Gastouderbureaus: 2015
HKZ-134Kinderopvang - Onderdeel Peuterspeelzalen: 2015
HKZ-136Openbare Apotheken: 2015
HKZ-138Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening: 2015
HKZ-139Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang: 2015
HKZ-140Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen: 2015
HKZ-141GHOR: 2015
HKZ-142Jeugdzorg: 2015
HKZ-144Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties: 2015
HKZ-146Ambulancezorg: 2015
HKZ-150Publieke Gezondheidszorg: 2015
HKZ-153Huisartsendienstenstructuren: 2015
HKZ-155Verpleging, Verzorging en Thuiszorg-Onderdeel Kraamzorg: 2015
HKZ-157Verpleging, Verzorging en Thuiszorg-Onderdeel Bemiddeling: 2015
HKZ-159Reclassering: 2015